• Date: Sep 2017

Another of our specialties is assembling complete sets of fishing gear. Nets, beams, flip-ups, fishing lines. Tailored to your specifications and installed on-site.

Related Work

Trossen en Schotjes
Volledig afgewerkte trossen en schotjes kunnen bij ons verkregen worden.
Schelpenvisserij
Zakken voor schelpenvisserij die een volledig seizoen meegaan!
Ropes and yarn
Any rope or yarn you want.
Fishing lines and flip-ups
Skillfully constructed fishing gear is our specialty.